dotacje

KANABIFARM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje GRANT zgodnie z umowa o powierzenie grantu nr GRANT2/175 zawartą dnia 26 czerwca 2020 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”. Celem projektu jest zakup usługi badawczej w zakresie opracowania innowacyjnego produktu w postaci olejku CBD z dodatkiem witaminy D oraz selenu.

Wartość projektu: 121 032,00 PLN
Dofinansowanie: 83 640,00 PLN